PRIVAT PROFF

Måten vi driver Gausdal Landhandleri på bygger på et sett grunnprinsipper: vår forretningsidé, vår visjon og våre verdier.

Vår forretningsidé:

"Vi selger og distribuerer byggevarer til de som bygger og fornyer"

 

Vår visjon:

"Byggevareleverandøren alle ønsker å oppleve"


Våre verdier:

"Pålitelig - Service - Faglig stolte"

 

Kvalitet og høy etisk standard er fundamentale verdier som ligger til grunn for all virksomhet i Gausdal Landhandleri. Felles verdier skaper grunnlaget for en positiv bedriftskultur. I praksis vil dette si at vi har noen grunnleggende tanker som er bærende i alt vi gjør.

  • Vi skal skape verdier for våre eiere
  • Vi vil ha fornøyde og lojale kunder
  • Vi oppnår resultater gjennom samarbeid

 

Medarbeiderfokus i Gausdal Landhandleri

Vår HR strategi gir retning for hvordan vi jobber sammen for å nå våre mål.
Gausdal Landhandleri skal være en arbeidsplass hvor ansatte og ledelse har stor arbeidsglede, der entusiasme for eget arbeid, Gausdal Landhandleri og kundene er en vesentlig del av kulturen.